การติดตั้งโปรแกรมสำหรับทดสอบ Application

·

·

ในการทดสอบ application mobile จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • JAVA หรือ JDK 8
 • Android Studio
 • Node.js
 • Appium

ติดตั้ง JAVA หรือ JDK 8

 1. เข้าไปดาวน์โหลด JDK 8 ตามลิงค์ดังนี้ ลิงค์ดาวน์โหลด โดยเลือกประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดตั้ง ดดยในที่นี้จะใช้เป็น Window 
 1. เลือกดาวน์โหลด openJDK 8 ตามประเภทของเครื่อง ตามรูปตัวอย่างเป็นการดาวน์โหลดลงเครื่อง Window64x
 1. เมื่อได้ไฟล์ในการติดตั้งมาแล้ว ให้ทำการติดตั้งลงคอมพิวเตอร์
 1. เพิ่ม JAVA ใน System Environment โดยต้องเพิ่ม JAVA_HOME ให้ทำการเพิ่ม Variable  JAVA_HOME โดยใส่ค่า Value เป็น Path ที่เราทำการติดตั้ง JDK โดยไปที่ : C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk<xxx>
  * แก้ <xxx> เป็น version ที่โหลดมา
  หมายเหตุ : ค่าตรง Folder Eclipse Adoptium อาจเปลี่ยนไปตามแหล่งที่เราทำการดาวน์โหลด JDK มาให้ทำการตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ที่ทำการจัดเก็บ JDK เป็นโฟลเดอร์ไหน

โดยวิธีการเพิ่มให้ทำการ กดที่ปุ่ม Start > พิมพ์คำว่า System > เลือกเมนู Edit the system environment variables

กดปุ่ม Environment Variables

กดปุ่มเพิ่ม System variables

พิมพ์ข้อมูลสำหรับเพิ่ม JAVA_HOME

ติดตั้ง Android Studio

 1. ไปที่ลิงค์สำหรับการดาวน์โหลด ลิงค์ดาวน์โหลด Android Studio
 1. ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม โดยเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยให้ไปทำการเพิ่ม ANDROID_HOME ใน System Environment โดยไปทำการเพิ่ม

ANDROID_HOME  โดยใส่ค่า Value เป็น Path ที่เราทำการติดตั้ง โดยโปรแกรมที่ติดตั้งจะอยู่ที่ Path C:\Users\<username>\AppData\Local\Android\sdk\tools
โดยต้องทำการเพิ่มใน Environment Variables เหมือน JAVA_HOME 

ติดตั้ง Node.js

โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก https://nodejs.org/en/download/

ติดตั้ง Appium

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Appium https://appium.io/
 2. กดปุ่ม Download Appium
 1. เลือกดาวน์โหลดไฟล์ exe. ตาม version ที่เราต้องการ
 2. เมื่อทำการดาวน์โหลดสำเร็จ ให้ทำการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จ
 3. เมื่อทำการติดตั้งสำเร็จ ระบบจะเปิดหน้าจอโปรแกรมขึ้นมาให้เรา

ติดตั้ง Appium Inspector เพื่อใช้หา Element

เราสามารถใช้ appium instector ได้จาก 2 ช่องทางคือ

 1. ผ่านทางหน้าเว็บ https://inspector.appiumpro.com/
 2. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Appium Inspector จากเว็บไซต์ https://github.com/appium/appium-inspector/releases

ทำการติดตั้ง Appium Server

 1. เปิด command line ขึ้นมา (run –> cmd)
 2. รันคำสั่ง  npm install -g appium

ทำการติดตั้ง AppiumLibrary เพื่อทำการเรียกใช้ appium ใน robot framework

 1. ติดตั้ง robot framework สำเร็จ
 2. เปิด command line ขึ้นมา (run –> cmd)
 3. รันคำสั่ง  pip install robotframework-appiumlibrary
 4. ทำการเช็คว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่โดยการรันคำสั่ง  pip list
 1. จะพบ robotframework-appiumlibrary ปรากฏอยู่

ทดลองสร้าง Android Emulator

สร้าง android Emulator

 1. เปิดโปรแกรม android Studio
 1. เลือกเมนู More Action
 1. เลือกเมนู AVD Manager
 1. กดปุ่ม + Create Virtual Device.. เพื่อทำการเพิ่ม Devic android
 1. เลือกรุ่น และสเปคของโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ทดสอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม Next
 1. เลือก Image ที่ต้องการหลังจากนั้นกด Next
 1. ทำการตั้งค่า AVD Name ตามที่ต้องการ โดยค่านี้จะถูกนำไปใช้ใน appium:deviceName ตอนเชื่อมต่อกับ Appium หลังจากนั้นกด Finish
 1. โดยเมื่อทำการสร้างสำเร็จ เราจะได้ Device ใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัว 
 1. ทำการ start device โดยการกดปุ่ม Play
 1. ระบบจะทำการเปิด Emulator มาให้

เมื่อต้องการจะติดตั้งโปรแกรมที่จะทำการทดสอบลงในเครื่อง Emulator ให้ทำการลากไฟล์ .apk ลงมาที่เครื่องได้ทันที และระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรมดังรูป

Back to top arrow