Performance Testing Service​

         การทดสอบ Performance Testing เป็นการทดสอบประเภทหนึ่งของ Non-Functional testing คือ มีจุดมุ่งหมายทดสอบประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีความมั่นคง ความเสถียร และความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบต่อผู้ใช้งานภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย การทดสอบนี้จะช่วยให้ระบบของคุณสามารถจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบได้ในอนาคต และการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มต่างๆที่คาดว่าจะมีฐานข้อมูลผู้ใช้ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากและตอบรับเป้าหมายการใช้งานของระบบได้  

Qsquad จะช่วยคุณพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และแก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบของคุณได้ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้คุณได้รับการแก้ปัญหาที่ทันสมัย

Performance Testing Type:

Qsquad Performance Testing Service: Tools

Back to top arrow