วิธีใช้ Appium เพื่อหา Elementor

วิธีใช้ Appium เพื่อหา Elementor

ติดตั้ง Appium Inspector เพื่อใช้หา Element

เราสามารถใช้ appium instector ได้จาก 2 ช่องทางคือ

1. ผ่านทางหน้าเว็บ https://inspector.appiumpro.com/

2. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Appium Inspector จากเว็บไซต์ https://github.com/appium/appium-inspector/releases

ทำการติดตั้ง Appium Server

1. เปิด command line ขึ้นมา (run –> cmd)

2. รันคำสั่ง  npm install -g appium

ทำการติดตั้ง AppiumLibrary เพื่อทำการเรียกใช้ appium ใน robot framework

1. ติดตั้ง robot framework สำเร็จ

2. เปิด command line ขึ้นมา (run –> cmd)

3. รันคำสั่ง  pip install robotframework-appiumlibrary

4. ทำการเช็คว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่โดยการรันคำสั่ง  pip list

5. จะพบ robotframework-appiumlibrary ปรากฏอยู่

ทดลองสร้าง android Emulator และเชื่อมต่อ android กับ appium

สร้าง android Emulator

1. เปิดโปรแกรม android Studio

2.เลือกเมนู More Action

3. เลือกเมนู AVD Manager

4. กดปุ่ม + Create Virtual Device.. เพื่อทำการเพิ่ม Devic android

5. เลือกรุ่น และสเปคของโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ทดสอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม Next

6. เลือก Image ที่ต้องการหลังจากนั้นกด Next

7. ทำการตั้งค่า AVD Name ตามที่ต้องการ โดยค่านี้จะถูกนำไปใช้ใน appium:deviceName ตอนเชื่อมต่อกับ Appium หลังจากนั้นกด Finish

8. โดยเมื่อทำการสร้างสำเร็จ เราจะได้ Device ใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัว

9. ทำการ start device โดยการกดปุ่ม Play ระบบจะทำการเปิด Emulator มาให้

เมื่อต้องการจะติดตั้งโปรแกรมที่จะทำการทดสอบลงในเครื่อง Emulator ให้ทำการลากไฟล์ .apk ลงมาที่เครื่องได้ทันที และระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรมดังรูป

ทำการเชื่อมต่อ Appium กับ android Emulator เพื่อค้นหา Element

เมื่อทำการ Start Emulator สำเร็จ ให้ทำการเปิดโปรแกรม Appium

1. กรอก Host : 127.0.0.1 และ Port : 4723

2. หลังจากนั้นกด startServer

3. เปิดโปรแกรม Appium Inspector

4. กรอก Remote Host, Port ตามตอนที่ทำการ Start Server

กรอก Desired Capabilities อ่านเพิ่มเติมได้ใน Desired Capabilities – Appium

{

  “appium:deviceName”: “<ชื่อ AVD Name>”,

  “appium:platformVersion”: “<Version android>”,

  “appium:platformName”: “Android”,

  “appium:app”: “<Path ที่อยู่ของไฟล์ .apk>”,

  “appium:appWaitActivity”: “*” => ให้ระบบรอหน้าเว็บดาวน์โหลดทั้งหมด

}

5. กดปุ่ม Start Session

6. จะได้หน้าจอที่ปรากฏแอพที่เราต้องการ

43 Thai CC Tower, 23rd Floor, Room 234,
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Email : qsquad.qa@gmail.com