วิธีใช้ Appium เพื่อหา Elementor

วิธีใช้ Appium เพื่อหา Elementor

ติดตั้ง Appium Inspector เพื่อใช้หา Element

เราสามารถใช้ appium instector ได้จาก 2 ช่องทางคือ

1. ผ่านทางหน้าเว็บ https://inspector.appiumpro.com/

2. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Appium Inspector จากเว็บไซต์ https://github.com/appium/appium-inspector/releases

ทำการติดตั้ง Appium Server

1. เปิด command line ขึ้นมา (run –> cmd)

2. รันคำสั่ง  npm install -g appium

ทำการติดตั้ง AppiumLibrary เพื่อทำการเรียกใช้ appium ใน robot framework

1. ติดตั้ง robot framework สำเร็จ

2. เปิด command line ขึ้นมา (run –> cmd)

3. รันคำสั่ง  pip install robotframework-appiumlibrary

4. ทำการเช็คว่าติดตั้งสำเร็จหรือไม่โดยการรันคำสั่ง  pip list

5. จะพบ robotframework-appiumlibrary ปรากฏอยู่

ทดลองสร้าง android Emulator และเชื่อมต่อ android กับ appium

สร้าง android Emulator

1. เปิดโปรแกรม android Studio

2.เลือกเมนู More Action

3. เลือกเมนู AVD Manager

4. กดปุ่ม + Create Virtual Device.. เพื่อทำการเพิ่ม Devic android

5. เลือกรุ่น และสเปคของโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ทดสอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม Next

6. เลือก Image ที่ต้องการหลังจากนั้นกด Next

7. ทำการตั้งค่า AVD Name ตามที่ต้องการ โดยค่านี้จะถูกนำไปใช้ใน appium:deviceName ตอนเชื่อมต่อกับ Appium หลังจากนั้นกด Finish

8. โดยเมื่อทำการสร้างสำเร็จ เราจะได้ Device ใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัว

9. ทำการ start device โดยการกดปุ่ม Play ระบบจะทำการเปิด Emulator มาให้

เมื่อต้องการจะติดตั้งโปรแกรมที่จะทำการทดสอบลงในเครื่อง Emulator ให้ทำการลากไฟล์ .apk ลงมาที่เครื่องได้ทันที และระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรมดังรูป

ทำการเชื่อมต่อ Appium กับ android Emulator เพื่อค้นหา Element

เมื่อทำการ Start Emulator สำเร็จ ให้ทำการเปิดโปรแกรม Appium

1. กรอก Host : 127.0.0.1 และ Port : 4723

2. หลังจากนั้นกด startServer

3. เปิดโปรแกรม Appium Inspector

4. กรอก Remote Host, Port ตามตอนที่ทำการ Start Server

กรอก Desired Capabilities อ่านเพิ่มเติมได้ใน Desired Capabilities – Appium

{

  “appium:deviceName”: “<ชื่อ AVD Name>”,

  “appium:platformVersion”: “<Version android>”,

  “appium:platformName”: “Android”,

  “appium:app”: “<Path ที่อยู่ของไฟล์ .apk>”,

  “appium:appWaitActivity”: “*” => ให้ระบบรอหน้าเว็บดาวน์โหลดทั้งหมด

}

5. กดปุ่ม Start Session

6. จะได้หน้าจอที่ปรากฏแอพที่เราต้องการ

43 Thai CC Tower, 23rd Floor, Room 234,
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Email : qsquad.qa@gmail.com

Qsquad

Academy

Day
Hr
Min
Sec

This is an opportunity you shouldn’t miss! Register for excellence in testing, and you will be part of the world of QA Testing worry-free!

No thanks